Филтрите BEVPOR MH  осигуряват пълно задържане на замърсяващи водата организми, за да гарантират микробиологична безопасност на бутилираната вода. Инертната и силно асиметрична

PES мембрана осигурява валидирано микробно задържане на замърсяващите организми. Степента от 0,2 μm осигурява пълна стерилност съгласно изискванията на ASTMF 838-05.  В комбинация с хидрофилните свойства за лесно тестване на цялостта на филтрите BEVPOR MS  се гарантира сигурното им функциониран е през целият им експлоатационен живот.

 

Включването на активен предварително филтриращ слой, комбиниран с увеличената площ на филтриране осигуряват по-голям дебит на водата,
по-голяма устойчивост на запушване и максимален експлоатационен живот . BEVPOR MH филтрите са проектирани като оптимално решение за микробиална стерилизация и стабилизация на бутилираната вода чрез осигуряване на повишен контрол на процесите и увеличаване на оперативната ефективност.

 

Размер на порите:
0.20 µm и 0.45 µm

 

Вид филтър:
Патронен филтър

Размер:
10 in. (250 мм), 20 in. (500 мм), 30 in. (750 мм), 40 in. (1000 мм)

Материал:
Полиетерсулфон

Тип филтрация:
Крайна стабилизация