Филтрите BEVPOR MS  осигуряват пълно задържане на замърсяващи водата организми, за да гарантират микробиологична безопасност на бутилираната вода. Инертната и силно асиметрична PES мембрана осигурява валидирано микробно задържане на замърсяващите организми. Степента от 0,2 μm осигурява пълна стерилност съгласно изискванията на ASTM F838-05.  В комбинация с хидрофилните свойства за лесно тестване на цялостта на филтрите BEVPOR MS  се гарантира сигурното им функциониране през целият им експлоатационен живот.

BEVPOR MS са създадени, за да предоставят рентабилно решение за микробиална стерилизация и стабилизация на бутилираната вода чрез осигуряване на повишен контрол на процесите с увеличена оперативна ефективност.

Размер на порите:
0.20 µm и 0.45 µm

 

Вид филтър:
Патронен филтър

Размер:
10 in. (250 мм), 20 in. (500 мм), 30 in. (750 мм), 40 in. (1000 мм)

Материал:
Полиетерсулфон

Тип филтрация:
Крайна стабилизация