Cryptoclear PES използва уникалните свойства на  микробиално задържащата полиетерсулфонова мембрана, която осигурява абсолютно задържане на Cryptosporidium parvum oocysts и напълно отговаря на специфичните нужди на хранителновкусовата промишленост. Мембраната на тези филтри е асиметрична  с пореста структура и голям обем на кухини с капацитет на задържане, което води до по-високи пропусквателни способности и по-голям дебит от симетричните мембрани.

Микропорестата мембрана е хидрофилна и може да бъде тествана многократно, представлявайки качествен инструмент, който се вписва добре в системата за безопасност на храните HACCP.

Размер на порите:
1.00 µm

 

Вид филтър:
Патронен филтър

Размер:
5 in. ( 125 mm),10 in. (250 мм), 20 in. (500 мм), 30 in. (750 мм), 40 in. (1000 мм)

Материал:
Полиетерсулфон

Тип филтрация:
Крайна стабилизация