Филтрите PEPLYN PLUS  се използват за избистряне и предфилтрация на широка гама от продукти във ферментационната и фината химическа промишленост.
Цялата полипропиленова конструкция осигурява широк диапазон от химическа съвместимост, правейки PEPLYN PLUS особено подходящи за филтриране на агресивни и вискозни химикали и разтворители.

Те не страдат от хидролиза при агресивни разтвори, които биха довели до замърсяване на течността на процеса. Предлагани в диапазона от абсолютни стойности на запазване, патроните PEPLYN PLUS представляват рентабилно решение, което изяснява и обуславя редица продукти преди междинно съхранение или по-нататъшна обработка. Разширените изследвания са довели до филтрираща среда с непрекъснато класифицирана плътност на влакната, което дава постепенно по-фино задържане на частици през дълбочината на средата. Това съчетано с оптимизирана плътност на плисирането на носителя дава на PETPLYN PLUS изключителни експлоатационни характеристики.