„Кроспойнт” ЕООД предлага модерни и конкурентни технологични решения в различни направления. Вече повече от 20 години сме предпочитан корпоративен партньор на водещи предприятия от фармацевтичната, биотехнологичната и хранително-вкусовата промишленост в България.

Ние предлагаме цялостни решения за перспективно развитие, ефективен контрол и наблюдение на конкретни параметри осигуряващи най-добрата производствена практика и гарантиращи успешната крайна реализация на Вашата продукция. Като официален представител за България на водещи производители от световен мащаб, ние приемаме конкретните предизвикателства на времето, следим световните достижения и новости и непрекъснатото обновяване на технологиите на пазара. Така с решенията, които предлагаме ние се грижим за опазване на околната среда, повишаване на енергийната ефективност и безопасните условия на труд за Вашето производство.

Ние постоянно разширяваме кръга на своите партньори в съответствие с реалните условия за развитието на промишлеността в страната и успешното решаване на конкретните проблеми и предизвикателства пред които е изправен българският производител. Ние сме официални представители и партньори на Parker Hannifin Manufacturing Ltd, Domnick Hunter Process Filtration – Europe, Racor Filter Division Europe, FAVEA, IKA-Werke GmbH & Co. KG, LAST Technology,GDN Water TreatmentNICOMAC SRL, Тricool ThermalAlteco s.r.l.