PROEDI

Водата е основна суровина за различни отрасли. Качеството на водоподготовката и водообработката са от решаващо значение за различни етапи на производствения процес, както и за процесите, контролирани по НАСРР, за санитаризиране и стерилизиране.

Ние осигуряваме необходимите пречиствателни съоръжения за производството на различни среди с висока чистота (PW, WFI, CS).

Предлаганото оборудване работи с най-често използваните методи, като: омекотяване, филтрация, дегазиране, обратна осмоза, CDI, озониране, ултравиолетова стерилизация, EDIи дестилация .

Изборът и комбинирането на различни методи са от решаващо значение за ефективен производствен процес.

С използването на най-нови технологии, Кроспойнт ЕООД Ви помага да оптимизирате консумацията на енергия за максимално екологично производство.