Фармацевтичната индустрия има високи изисквания що се отнася до условията на производствената среда. Температурата на въздуха и влажността трябва да се регулират в тесни граници, и се нуждаят от определено ниво на стерилност, която се осигурява с подходящи системи за филтриране и диференциално налягане. Тези системи трябва да са в съответствие с разпоредбите и изискванията за смяна на въздуха и необходимостта от записване на измерените данни.

Особено в такава чувствителна среда, е важно да се направи процеса възможно най- ефективен. Ние работим заедно с нашите клиенти, за да разработим правилно и ефективно Вашите чисти помещения.

 

Modular Clean Room System

Nicomac Clean Room-The R&D Granulation Department

Clean Room Installation at Krka