Нагънатите филтри CRYPTOCLEAR PLUS  са предназначени специално за отстраняване на Cryptosporidium parvum и Giardia intestinalis от водата в храната, напитките и в  здравеопазването. Проведено е проучване, включително и ооцистично предизвикателство във филтрираща среда с няколкостепенна плътност, която увеличава натоварването и капацитета на филтрите, при точно определяне на частиците и
задържане на ооцисти при различни условия на работа.
Патроните CRYPTOCLEAR PLUS могат да бъдат многократно дезинфекцирани като се използва гореща вода, пара и широк спектър от химикали.

Размер на порите:
0.6 µm и 1.0 µm

Вид филтър:
Патронен филтър

Размер:
10 in. (250 мм), 20 in. (500 мм), 30 in. (750 мм), 40 in. (1000 мм)

Материал:
Полипропилен

Тип филтрация:
Междинна стабилизация