Филтрите BEVPOR MW  осигуряват пълно задържане на замърсяващи водата организми, за да гарантират микробиологична безопасност на бутилираната вода. Инертната и силно асиметрична PES мембрана осигурява валидирано микробно задържане на замърсяващите организми. Степента от 0,2 μm осигурява пълна стерилност съгласно изискванията на ASTM F838-05.  В комбинация с хидрофилните свойства за лесно тестване на цялостта на филтрите BEVPOR MS  се гарантира сигурното им функциониран е през целият им експлоатационен живот.

Вграждането на интегриран слой за предварително филтриране позволява задържане в цялата дълбочина на филтъра, с цел устояване на блокирането, което води до увеличен капацитет и дълъг експлоатационен живот. BEVPOR MW филтрите са проектирани да осигурят рентабилно решение за микробиална стерилизация и стабилизиране на бутилирана вода чрез осигуряване на повишен контрол и оперативна ефективност.

 

Размер на порите:
0.20 µm и 0.45 µm

 

Вид филтър:
Патронен филтър

Размер:
10 in. (250 мм), 20 in. (500 мм), 30 in. (750 мм), 40 in. (1000 мм)

Материал:
Полиетерсулфон

Тип филтрация:
Крайна стабилизация