Производството на бутилирани води в България вече е от първостепенно значение в сектор ХВП. Благоприятните природни дадености са добра предпоставка и гаранция за стабилно развитие на отрасъла. Повече от 10 години Кроспойнт ЕООД е основен бизнес партньор на големите производители и продължава да разширява гамата на предлаганото оборудване и услуги.

Като представител на водещи световни производители Кроспойнт ЕООД предлага:

  • Оборудване и консумативи за филтрация на всякакви флуиди;
  • Водоподготовка и водообработка;
  • Раздувни, бутилиращи линии и консумативи;
  • Експресни тестове за микробиологичен анализ на води;
  • Експертни консултации, валидиране и сертифициране.

Кроспойнт ЕООД е доказан надежден партньор за цялостни решения по конкретни задания и проекти.

 

BottledWaterSchematicПроцесите свързани с бутилиране на вода са различни в зависимост от категорията и брандирането на готовия продукт, местното законодателство и източника на вода. Разликите влияят на избора на системи за филтриране. Нашият екип разбира специфичните изисквания на всеки етап от Вашия производствен процес и предлагаме добавена стойност като повишаваме ефективността на Вашите процеси и ви помагаме да намалите оперативните си разходи. Ние работим заедно с нашите клиенти, за да идентифицираме степента на филтрация необходима за осигуряване на чиста вода за вашето производство.