Производството на висококачествен полимерно модифициран битум (ПМБ) е главна задача на дистрибуторите на фирми, занимаващи се със строеж на автомобилни пътища и летищни настилки. Непрекъснатият процес на производство на ПМБ е изцяло нов метод, разработен от IKA®. Вградената система DISPAX-REACTOR® DR 2000-PB открива пред битумната промишленост нова ера на производството: обезпечава идеално разпределение на полимера в битума и гарантира химическо структурообразуване с едно единствено преминаване.

Досега бе необходимо дълго разбъркване в големи загрени съдове, за да се разтвори добавеният полимер и евентуално и други добавки като например сяра. Дългото нагряване на съдовете, големите и тежки бъркалки, необходимото пространство, всичко това се отразява на икономическата ефективност, гъвкавост и качество.
Новият процес – непрекъсната система – смесва и разтваря полимера с битума само при едно единствено преминаване. И двата компонента се подават непрекъснато в дисперсионно устройство, където те щателно се диспергират и хомогенизират. Абсолютно непрекъснатият процес прави производителя до голяма степен независим от обема на продукцията. По-рано тези продукти можеха да бъдат произведени единствено на партиди, което изразходваше много време. Новата система на IKA® Bitumen Dispax коренно променя процеса на производство на полимерно модифициран битум. Тя спестява време и ресурси, осигурявайки отлична гъвкавост по време на производството.

 

Предимства на технологията на IKA® за производство на ПМБ:

Постоянно качество на разбъркването
Намаляване на етапите на производството
Икономия на време за производство
По-малки изисквания за пространство, необходимо за машините и за съхранение
По-голяма гъвкавост по отношение на обема на производство
Снижаване на себестойността