Кроспойнт ЕООД е уважаван и наде47255жден партньор на фармацевтичната индустрия в България. Ние предлагаме гама от течни и газови филтри и кожуси за традиционно производство на лекарствени средства, включително химически синтезирани активни фармацевтични съставки, вторично производство както и решения за цялостно филтриране и стерилизация и решения за мащабни ферментационни процесиparaffin-fliessplan.

Ние предлагаме чисти помещения, стерилизатори, системи за чиста вода, оборудване за производство на таблетки, и оборудване и системи за гранулиране, както и машини и оборудване за производство на хомогенни емулсии и за изсушаване и смесване на течни вещества. Ние предлагаме иновативни технологии за смесване за целия спектър на фармацевтичното производство на продукти с ниско съдържание на вискозитет като инжекции и сиропи до високо вискозни продукти като свещички и стоматологични смеси .

 

 

Save

Save

Save