„Кроспойнт” ЕООД предлага модерни и конкурентни технологични решения в различни направления. Вече повече от 20 години сме предпочитан корпоративен партньор на водещи предприятия от фармацевтичната, биотехнологичната и хранително-вкусовата промишленост в България.

Партньори

Ние постоянно разширяваме кръга на своите партньори в съответствие с реалните условия за развитието на промишлеността в страната и успешното решаване на конкретните проблеми и предизвикателства пред които е изправен българският производител. Ние сме официални представители и партньори на Parker Hannifin Manufacturing Ltd, Domnick Hunter Process Filtration – Europe, Racor Filter Division Europe, FAVEA, IKA-Werke GmbH & Co. KG, LAST TechnologyGDN Water TreatmentNICOMAC SRL, Тricool Thermal и Alteco s.r.l.t.